צבע פריחה

השקייה

רבה | בינונית | מועטה

תנאי אור

שמש | חצי צל | צל

עונת פריחה

קיץ | חורף | סתיו | אביב

אופי עלווה

ירוק עד | נשיר מותנה | נשיר

צורת צימוח

שיחי | מעוצה | משתרע | מטפס | עשבוני

חשוב לדעת!

עמידות בקור – עמיד, עמידות במליחות – עמיד, קצב צימוח – איטי

* שימו לב כי לא כל פריטי הקטלוג ישנם במלאי המשתלה.