צבע פריחה

השקייה

רבה | בינונית | מועטה

תנאי אור

שמש | חצי צל | צל

עונת פריחה

קיץ | חורף | סתיו | אביב

אופי עלווה

ירוק עד | נשיר מותנה | נשיר

צורת צימוח

שיחי | מעוצה | משתרע | מטפס | עשבוני

חשוב לדעת!

עמידות בקור-רגיש, עמידות במליחות-רגיש, קצב צימוח-בינוני

דמוי דקל

* שימו לב כי לא כל פריטי הקטלוג ישנם במלאי המשתלה.