תכנון גינות - הגן הים תיכוני הרב נופי, כפיתרון למצקות המים בגינון

התחסלות משאב המים הזמינים בישראל, מגמות שימוש היתר בעתודות המים הנותרות רק ילכו ויחמירו בגלל התעצמות צריכת המותרות ותרבות הפנאי של החברה הישראלית, וכתוצאה מתהליך גלובלי כמעט נטול שליטה הקשור בהתחממות כדור הארץ, שיציב קשיים הולכים וגדלים גם בפני משק המים הישראלי.
במשתלות גבעת ברנר מטפחים לאורך שנים את הקו הרעיוני והתפישה הגננית שתתן מענה ייחודי לבעיית ניצול היתר של המים בגינון. מענה שיאפשר עשייה גינונית מותאמת לסביבה האקלימית שלנו.

הרעיון הוא לאמץ באופן מועדף ומוביל נופי צמחיה מקומית שאינה מצריכה הוספת טיפה אחת של מים, ע"י השקיות עזר, באחזקתם השנתית.

הצמחיה הים תיכונית מקיפה כ- 400 מינים, בעלי ערך גינוני, מתוך כ- 2000 מיניםהכלולים בקבוצה זו.
במשתלות נבדקו במיוחד מינים של סביבת החורש הא"י בהרי יהודה ודרום הארץ ובתות הכורכר והחמרה של מישור החוף. המינים השונים נבדקו במשך כ-20 שנות מחקר, פיתוח והתנסות גידולית בסביבות גבעת ברנר ובאתרי גידול באזור ההר הים התיכוני והנגב.

למדנו כי ניתן לנצל בגבולות החבל הים התיכוני את רוב מיני הצומח של החבל, עבור הגן הים התיכוני, במשטר מוגבל השקיה מתמשך.
צמחים אלה מצטיינים בתכונות שימור ושימוש ברמות מים מינימליות, שמכשירות אותם ולהתקיים בתנאי קרינה ויובש גבוהים יחסית (עונת יובש של כמעט 8 חודשים), ולשרוד במשטר מים פזור ובלתי קבוע של משקעים חורפיים, אשר ברגיל אינם עולים על 450-550 מ"מ גשם בשנה.

אם נגביל את הקמת הגנים הים תיכוניים (או נשדרג את הגנים "הבזבזנים הקיימים") לחבל הים התיכון שבתחום 350-600 מ"מ גשם –תחום המקיף את רב שטח הגינון במדינה (85% מהם)- לא נזדקק לכמויות מים נוספות מעבר לכמות המשקעים השנתית של חבל זה, וניתן יהיה לנהל את ממשק הגן, לאורך שנים ללא תוספת מים.

הקמת גני חורש ארץ ישראלים ים תיכוניים תצריך שימוש בכמות מים מוגבלת בשלב ההקמה והביסוס במשך עונה קצרה בחורף והקיץ הראשון לגידולם.

הופתענו לגלות שעבור חלק ניכר מקבוצות הצומח שמרכיבות גן זה לא תידרש כל תוספת מים לגשמים, אף לא בשלב ההקמה, הכולל זריעות ליצירת אחו פורח רחב ידיים, ושניתן לבצען בתנאי בעל מוחלטים: כתמי גיאופיטים, ערבת דגניים, תכסית עשבונים רב שנתיים ובני שיח מעוצים (ביניהם מינים בעלי פריחה משמעותיים ואחרים בעלי יתרונות כיסוי עלוותיים) שמרכיבים את פינות הבתה בגן.

אותם צמחים מעוצים מקבוצת השיחים והעצים הזקוקים לתמיכת השקייה במהלך שנת ביסוסם הראשונה והשניה –הם היחידים שמצריכים סידורי טיפטוף זמניים להבטחת שלב זה והשלמתו. לאחר מכן, אפשר לנתק בהדרגה את הגן-הים-התיכוני-הרב-נופי ממקורות השקיית העזר שלו, במהלך מבוקר שאמור להתפרש על פני שנה.

נגישות
Search
Generic filters